Kommentar til nabomerknader

Status: Valid

Definition: Dersom det er kommet inn nabomerknader til tiltaket, skal ansvarlig søker kommentere disse og sende med søknaden til kommuen.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: KommentarNabomerknader

Hierarchical code lists

Broader item

C

More specialized term