Gjennomføringsplan

Status: Valid

Definition: Bør benytte skjema gjennomføringsplan i stedet for vedlegg.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: Gjennomfoeringsplan

Hierarchical code lists

Broader item

G

More specialized term