ByggesaksBIM

Status: Valid

Definition: Se krav til byggesaksBIM: https://dibk.atlassian.net/wiki/spaces/FB/pages/52007820/BIM+i+byggesak

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: ByggesaksBIM

Hierarchical code lists

Broader item

E

More specialized term