Boligspesifikasjon i matrikkel

Status: Valid

Definition: Bør benytte skjema Matrikkelopplysninger i stedet for vedlegg.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: BoligspesifikasjonMatrikkel

Hierarchical code lists

Broader item

H

More specialized term