Avklaring av plassering nær VA-ledninger

Status: Valid

Definition: Dersom tiltaket skal plasseres nær vann- eller avløpsledninger, må plasseringen avklares med eier av ledningene. Nødvendig avstand til ledningene vil variere med type ledninger og grunnforhold. Behovet er å kunne vedlikeholde ledningene også etter gjennomført tiltak.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: AvklaringVA

Hierarchical code lists

Broader item

Q

More specialized term