Avklaring av plassering nær høyspentledning

Status: Valid

Definition: Dersom tiltaket skal plasseres nær høyspentledninger, må plasseringen avklares med eier av ledningene. Nødvendig avstand til ledningene vil variere med type ledninger og størrelse på spenning. Behovet er å sikre mot brann og helsefarlig stråling.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: AvklaringHoyspent

Hierarchical code lists

Broader item

Q

More specialized term