Avkjørselsplan

Status: Valid

Definition: Der det skal anlegges ny adkomst, skal det legges ved en avkjørselsplan som viser utkjøring til offentlig vei.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: Avkjoerselsplan

Hierarchical code lists

Broader item

D

More specialized term