Avkjøringstillatelse fra vegmyndigheten

Status: Valid

Definition: Der det skal anlegges ny adkomst fra offentlig vei, skal avkjøringen godkjennes av veimyndigheten. Som regel sender kommunen ut søknad om ny avkjøring til veimyndigheten, men noen ganger har søker selv innhentet tillatelse på forhånd, og da benyttes denne vedleggstypen.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: AvkjoeringstillatelseVegmyndighet

Hierarchical code lists

Broader item

I

More specialized term