Søknad om ansvarsrett for selvbygger

Status: Valid

Definition: Dersom tiltakshaver skal søke om ansvarsrett for hele eller deler av arbeidet, må dette skjema vedlegges: «Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig» (blankett nr. 5184).

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: AnsvarsrettSelvbygger

Hierarchical code lists

Broader item

G

More specialized term