Annet

Status: Valid

Definition: Her legges vedlegg som ikke passer inn i noen av de andre vedleggstypene.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: Annet

Hierarchical code lists

Broader item

Q

More specialized term