Tiltaket berører ikke nye vanninnstallasjoner

Status: Submitted

Definition: Utløser ikke krav til validering.

Updated: 25.04.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: BerorerIkkeVannverk

Valid from: 25.04.2021