Search register

Vanntilknytning

Kodeliste for type vannforsyning bygning er tilknyttet 

Updated: 04/06/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Utgår og erstattes med "Ikke innlagt vann" 4. juni 2021
AnnenPrivatIkkeInnlagt

Retired

AnnenPrivatInnlagt

Submitted

Erstatter "Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann" fra 4. juni 2021
AnnenPrivatIkkeInnlagt

Submitted

TilknyttetOffVannverk

Submitted

TilknyttetPrivatVannverk

Submitted

Utløser ikke krav til validering.
BerorerIkkeVannverk

Submitted

Showing 1 - 6 of 6 hits