Vei

Status: Submitted

Definition: Anlegg - bygging av ny vei

Updated: 02.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: veg