Endring av bygg - utvendig - Underbygg

Status: Submitted

Definition: Underbygging av eksisterende bygning - for eksempel utgraving og utbygging av kjeller

Updated: 07.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: underbygg