Vesentlig terrenginngrep

Status: Submitted

Definition: Anlegg - vesentlig terrenginngrep - SAK10 § 4-1 definerer unntak fra søknadsplikt

Updated: 02.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: terrenginngrep