Skilt/reklame høyde med over 3,5m og bredde over 1,5m - frittstående

Status: Submitted

Definition: Større frittstående skilt

Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: skiltreklamefrittstaendestor