Skilt/reklame høyde med inntil 3,5m og bredde inntil 1,5m - frittstående

Status: Submitted

Definition: Mindre frittstående skilt - kan bruke søknad uten ansvarsrett

Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: skiltreklamefrittstaendeliten