Skilt/reklame mindre enn 6,5 m2 - fasade

Status: Submitted

Definition: Mindre skilt montert på en fasade - kan bruke søknad uten ansvarsrett

Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: skiltreklamefasadeliten