Riving av tilbygg inntil 50 m2

Status: Submitted

Definition: Riving av et tilbygg som ikke er større enn 50m2 - kan bruke søknad uten ansvarsrett

Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: rivingtilbygginntil50m2

Hierarchical code lists

Broader item

Riving

More specialized term