Riving av hele bygg

Status: Submitted

Definition: Riving av hele bygg som er større enn 70m2, eller driftsbygning større enn 1000 m2.

Updated: 23.05.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: rivinghelebygg

Hierarchical code lists

Broader item

Riving

More specialized term