Riving av deler av bygget

Status: Submitted

Definition: Riving av deler av en bygning

Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: rivingdelerbygg

Hierarchical code lists

Broader item

Riving

More specialized term