Riving av anlegg

Status: Submitted

Definition: Anlegg er fysiske og selvstendige tiltak som ikke er bygning (støttemurer, svømmebassing, vei, brygger, terrengendringer osv.)

Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: rivinganlegg

Valid from: 07.12.2020

Hierarchical code lists

Broader item

Riving

More specialized term