Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg

Status: Submitted

Definition: Tiltak som ikke skal stå i mer enn 2 år - kan bruke søknad uten ansvarsrett

Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: plasseringmidlertidig