Nytt bygg - Under 70 m2 - ikke boligformål

Status: Submitted

Definition: Alle typer bygg under 70 m2 unntatt boliger eller fritidsboliger - kan bruke søknad uten ansvarsrett

Updated: 02.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: nyttbyggunder70m2