Nytt bygg - Over 70 m2 -Ikke boligformål

Status: Submitted

Definition: Alle typer bygg over 70 m2 unntatt boliger eller fritidsboliger

Updated: 02.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: nyttbyggover70m2