Nytt bygg - Driftsbygning i landbruk med samlet areal under 1000 m2

Status: Submitted

Definition: Nye driftsbygninger i landbruket hvor samlet BRA eller BYA er under 1.000 m2 - kan bruke søknad uten ansvarsrett

Updated: 02.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: nyttbyggdriftsbygningunder1000m2