Nytt bygg - Driftsbygning i landbruket med samlet areal over 1000 m2

Status: Submitted

Definition: Nye driftsbygninger i landbruket hvor samlet BRA eller BYA er over 1.000 m2

Updated: 02.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: nyttbyggdriftsbygningover1000m2