Nytt bygg - Boligformål

Status: Submitted

Definition: Denne tiltakstypen skal benyttes ved søknad om nye boliger eller nye fritidsboliger

Updated: 02.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: nyttbyggboligformal