Nytt anlegg/konstruksjon

Status: Submitted

Definition: Anlegg er fysiske og selvstendige tiltak som ikke er bygning (støttemurer, svømmebassing, vei, brygger, terrengendringer osv.)

Updated: 02.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: nyttanlegg