Bygningstekniske installasjoner - Reparasjon

Status: Submitted

Definition: Dette er tekniske installasjoner som er knyttet til drift av bygningen (heis, ventilasjon, sprinkling osv.)

Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: installasjonerreparasjon