Oppretting av matrikkelenhet - Festegrunn over 10 år

Status: Submitted

Definition: Delesak - fradeling av festetomter

Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: festegrunn