Endring av bygg - utvendig - Fasade

Status: Submitted

Definition: Endring av en eller flere fasader på eksisterende bygning

Updated: 07.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: fasade