Vesentlig endring av tidligere drift

Status: Submitted

Definition: Vesentlig endring av drift uten at endringen medfører bruksendring

Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: endringdrift