Endring av bygg - Annet

Status: Submitted

Definition: Endring av eksisterende bygning, hvor ingen andre tiltakstyper passer

Updated: 07.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: endringbyggannet