Tilbygg til driftsbygning i landbruket med samlet area under 1000 m2 (BRA)

Status: Submitted

Definition: Tilbygg til eksisterende driftsbygning i landbruket hvor bygningen til sammen får et bruksareal som er mindre enn 1.000m2 - kan bruke søknad uten ansvarsrett

Updated: 07.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: driftsbygningtilbyggunder1000m2