Tilbygg til driftsbygning i landbruket med samlet area over 1000 m2 (BRA)

Status: Submitted

Definition: Tilbygg til eksisterende driftsbygning i landbruket hvor bygningen til sammen får et bruksareal som er større enn 1.000m2

Updated: 07.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: driftsbygningtilbyggover1000m2