Endring av driftsbygning i landbruket under 1000m2 (BRA)

Status: Submitted

Definition: Endringer, tilbygg eller påbygg til eksisterende driftsbygning hvor ferdig bygg holder seg under 1.000m2 - kan bruke søknad uten ansvarsrett

Updated: 07.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: driftsbygningendringunder1000m2