Endring av driftsbygning i landbruket over 1000m2 (BRA)

Status: Submitted

Definition: Endringer, tilbygg eller påbygg til eksisterende driftsbygning som er over 1.000m2

Updated: 07.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: driftsbygningendringover1000m2