Endring av boligenhet - Sammenslåing bolig

Status: Submitted

Definition: Denne skal benyttes dersom to eller flere leiligheter skal slås sammen til en. For eksempel omgjøring av tomannsbolig til enebolig.

Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: boligsammenslaing