Endring av boligenhet - Oppdeling av bolig

Status: Submitted

Definition: Denne skal benyttes dersom en leilighet skal deles opp i flere boenheter.

Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: boligoppdeling