Oppretting av matrikkelenhet - Anleggseiendom

Status: Submitted

Definition: Delesak - fradeling av eiendom til anleggsformål - anleggstomt

Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: anleggseiendom