Search register

TiltakstyperUtenAnsvarsrett

Tiltakstyper som ikke krever ansvarsrett, pbl § 20-4 og SAK kap. 3 

Updated: 30/06/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 19 of 19 hits

Codelist

Slettes 04.02.2021 da tiltakstypen er unntatt søknadsplikt.
antenneinntil5m

Retired

bruksendringhoveddel

Submitted

driftsbygningendringunder1000m2

Submitted

Frittliggende boligbygning inntil 30 m​2 BRA med én boenhet i én etasje uten kjeller som ikke på noe punkt overstiger en høyde på 4,5 m over bakken. Tiltakstypen blir gyldig fra 1. juli 2023.
mikrohus

Submitted

nyttbyggdriftsbygningunder1000m2

Submitted

nyttbyggunder70m2

Submitted

rivingbygningunder70m2

Submitted

rivingdriftsbygninginntill1000m2

Submitted

rivingtilbygginntil50m2

Submitted

skiltreklamefasadeliten

Submitted

Showing 1 - 19 of 19 hits