Annet farlig avfall

Status: Draft

Definition: NB: Koden har ingen offisiell NS-kodeverdi.

Updated: 08.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7999