Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK

Status: Valid

Definition: PUR og XPS

Updated: 08.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7157