Avfall med bromerte flammehemmere

Status: Valid

Definition: EPS, cellegummi

Updated: 08.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7155