Organisk avfall uten halogen

Status: Valid

Definition: F.eks. avfall med kulltjære

Updated: 08.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7152