Oljeforurenset masse

Status: Valid

Definition: Bunnslam fra oljeutskillere, oljeforurenset jord, absorpsjonsmidler

Updated: 08.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7022