Olje- og fettavfall

Status: Valid

Definition: Flytende og fast oljeavfall som oljefase fra oljeutskillere, olje fra tankrensing eller smørefett

Updated: 08.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7021