Spillolje, ikke refusjonsberettiget

Status: Valid
Updated: 08.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7012