Spillolje, refusjonsberettiget

Status: Valid

Definition: Brukte eller kasserte smøreoljer, hydrauliske oljer, trafooljer som tilfredsstiller kravene til refusjon

Updated: 08.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7011